Anasayfa » Çelik Konstrüksiyon-Prefabrik Yapılar » Güven ve Estetiğin kesiştiği nokta: Ren Çelik

Güven ve Estetiğin kesiştiği nokta: Ren Çelik

“Çatı ve cephe sistemlerinin çoğunlukla ana taşıyıcılığını yapan çelik malzemelerle ilgili ülkemizde hala yeterli yönetmelikler ve kalite kontrol şartları bulunmamaktadır. Şantiye kontrolleri genellikle ana yapı elemanları ile sınırlı kalmakta, çatı ve cephe taşıyıcı sistemlerine ait taşıyıcılar gözden kaçabilmektedir.”

Gelişen teknolojileri yakından takip ederek tasarım, mühendislik ve üretim gücünü sürekli artıran Ren Çelik, yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen pek çok projenin yapısal çelik kısmında hizmet vermekte. Çelik yapı üretimini ‘Yapısal Çelik’ ve ‘Mimari Çelik’ olmak üzere iki başlıkta ele alan Ren Çelik’in Genel Müdürü Barış Kocaeren ile dosya konumuz çerçevesinde bir söyleşi gerçekleştirdik. Sorularımıza gayet yalın cevaplar veren sayın Kocaeren’e teşekkür ediyoruz…

Şirketinizin kısa tarihçesiyle birlikte Yapı Sektöründeki faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Yapı sektöründeki faaliyetlerimize REN Taahhüt İnşaat Sanayi olarak 2006 yılında başladık. İstanbul Merkez Ofis ve Adapazarı Üretim Tesisi şeklinde oluşturduğumuz yapıda REN ÇELİK markamızla yurtiçi ve yurtdışında pek çok prestijli projede bulunmanın gururunu yaşadık. Merkez Ofiste bulunan mühendis, mimar yoğunluklu teknik ekibimizle yapılarda Tasarım – Mühendislik – Üretim – Montaj sıralaması ile projelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. REN ÇELİK olarak çalışmalarımızı iki başlık altında gruplandırıyoruz; Yapısal Çelik ve Mimari Çelik…

Yapısal Çelik ve Mimari Çelik uygulamaları proje, imalat ve montaj aşaması olarak benzer bir prosese sahip gibi görünse de, çalışmaları yürüten teknik ve uygulamacı ekiplerin uzmanlık alanı, üretim teknikleri, malzeme detayları gibi alanlarda farklılık göstermektedir. Yapısal Çelik grubundaki çalışmalar mühendislik ağırlıklı uygulamalar olup Fabrika Binaları, Depo, Antrepo, Hangar Yapıları, Köprü ve Üstgeçitler, Endüstriyel Tesis Yapısal Elemanları bu grup altında ele alınmaktadır. Mimari Çelik çalışmaları ise Mimari ve Mühendislik Gruplarının birlikte çalıştığı, genellikle son kullanıcı ile direkt temas eden, görsellik boyutunun yüksek olduğu uygulamalar olup, özel tasarım çelik yapılar, amorf çatılar, düzlemsel kesişen çatılar, dekoratif yapı elemanları, kanopiler, ışıklıklar ve modern strüktür çözümlerini içermektedir.

Yapı Sektörü genelinde Çatı ve Cephe Sistemleri’ni nerede görüyorsunuz?

Gelişen inşaat teknolojisi ile birlikte çatı ve cephe sistemleri de görsellik, işlevsellik, kalite ve sürdürülebilirlik açılardan sürekli olarak gelişim göstermektedir. Artık çatı ve cephe sistemleri sadece binanın yüzeyini örten katmanlar olmaktan çıkmış, binaya değer katan bir mimari unsur olmuştur.

Günümüzde pek çok yapı birbirinden çatı ve cephe mimari formu ile ayrışmaktadır. Yapı kabuğu dediğimiz çatı ve cephe sistemleri birçok katmanı içermektedir. Mimari formlar oluşturmanın yanı sıra yalıtım, binaların hava alması, doğal aydınlatma yüzeylerinin oluşturulması gibi pek çok önemli yapısal değeri çatı ve cephe sistemleri ile oluşturabiliyoruz. Gelişen malzeme teknolojisi ile birlikte bina yüzeylerinde cam, alüminyum, taş ve ahşap yüzeyler gibi pek çok malzemeyi rahatça kullanabiliyoruz.

Yapı niteliğine uygun çözülmüş çatı ve cephe sistemleri ile binaların yalıtım değerleri yükseltilebilmekte, bu şekilde çevreye saygılı ve daha ekonomik kullanım imkanları sunan yapılar oluşmaktadır. Dolayısıyla doğru tasarlanmış ve detayları doğru bir şekilde çözülmüş çatı ve cephe sistemleri yapıya önemli bir katma değer kazandırmakta, bu şekilde yapılan yatırımın hızlı bir şekilde geri dönüşü sağlanabilmektedir.

Çatı ve Cephe Sistemleri’nin uygulamada başarılı olabilmesi için özellikle nelere dikkat edilmeli?

Çatı ve cephe sistemlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle yapı niteliğine uygun bir çatı ve cephe sistemi seçilmelidir. Bu uygunluk hem mimari şartları hem de kullanım konforlarını sağlamalıdır. Sistem seçimi yapıldıktan sonra kullanılacak malzemelerin kalitesi ve o malzemelerin doğru makine & teçhizatla işlenmesi ve şantiye montajlarının tüm detayları ile doğru uygulanması gerekmektedir. Çok kaliteli bir sistem şantiyede monte edilirken uygun olmayan bir ara malzeme (silikon, conta, vs) kullanıldığında yalıtım değerleri çok düşer ve sistemden istenilen performans alınamaz. Ayrıca çatı ve cephe sistemlerinin alt taşıyıcısı olan çelik elemanların seçilecek sisteme göre dizayn edilmiş ve üretilmiş olması gerekmektedir. Pek çok yapıda çatı ve cephe sistemleri düşünülmeden oluşturulan çelik çatı ve cephe karkaslarının, çatı ve cephe sistemi ile uyumsuzluklar yaşadığını ve sistemin başarıyla uygulanmasının önünde engel teşkil ettiğini görüyoruz. REN ÇELİK olarak Yapısal Çelik ve Mimari Çelik uygulamalarımızda son kullanıcıya yönelik sistem çözümlerini inceliyor bu doğrultuda yapıyı tasarlıyoruz.

Enerji ve Güvenlik anlamında kullanıcılar tercihini hangi kıstaslara göre belirlemelidir?

Bina kabuğunu oluşturan elemanlar olan çatı ve cephe sistemleri yapıdaki enerji tasarrufu ve yapı güvenliği tarafından çok önemlidir. Büyük ölçekli yapılarda uluslararası enerji kontrol kurumu olan LEED sertifikaları ile binaların enerji verimliliği kontrol altında tutulabiliyor. Bu programlarda binanın projelendirme aşamasından, uygulama ve servis aşamalarında kontrol edilerek bina, geçerli bir enerji skalası ile sertifikalandırılmaktadır. Ayrıca bu tip büyük ölçekli yapıların enerji kontrolü cephe mühendisleri çerçevesinde de test ve analiz edilmektedir. Fakat daha küçük ölçekli binalar açısından baktığımızda, kullanıcıların bir yapı inşa işlemi öncesi yüklenici firmanın, LEED sertifika çalışmalarını ya da cephe analiz mühendisleri ile birlikte çalışması gibi taleplerde bulunması pek olası gözükmemektedir. Bunun yanında ülkemizde geçerli olan binalarda enerji performansı yönetmeliğini etkin bir şekilde kullanılması firmalar açısından önemlidir. Kullanıcıların firma seçiminde yönetmeliklere uygun referanslı yükleniciler ile çalışmaları daha sağlıklı olacaktır.

Sektörde sıkça karşılaştığınız kronikleşmiş sorunlar var mı? Bu sorunların çözümü noktasında sizce ne tür adımlar atılmalı?

Doğru yalıtım, doğru çatı ve cephe sisteminin seçilmesi, profesyonel işçilik konularında sektörde pek çok sorunla karşılaşıyoruz ancak bir çelik yapı üretim firması olarak bizim kendi alanımızda gördüğümüz en büyük sorun, en sağlam yapı elemanı olarak bilinen çelik sistemlerin doğru projelendirilmediği ve doğru bir şekilde üretilmediğinde ne kadar tehlikeli olabildiği. Özellikle deprem kuşağında olan ülkemizde depreme karşı dayanımı iyi olduğu için son yıllarda kullanımı artan çelik taşıyıcı sistemlerin uygulamadaki denetimlerinin yetersizliği ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. Çatı ve cephe sistemlerinin çoğunlukla ana taşıyıcılığını yapan çelik malzemelerle ilgili ülkemizde hala yeterli yönetmelikler ve kalite kontrol şartları bulunmamaktadır. Şantiye kontrolleri genellikle ana yapı elemanları ile sınırlı kalmakta, çatı ve cephe taşıyıcı sistemlerine ait taşıyıcılar gözden kaçabilmektedir. Bu doğrultuda ikincil çelik taşıyıcı dediğimiz çatı ve cephe sistemlerine ait ilave standartların geliştirilmesinin faydalı olacağı sektördeki rekabet şartlarını da kaliteyi arttıracak şekilde olumlu yönde etkileyeceği kanaatindeyiz.

Ar-ge çalışmalarınız nasıl gerçekleşmekte?

REN ÇELİK olarak özellikle Mimari Çelik uygulamalar alanında sürekli olarak ar-ge çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu çalışmalar öncelikli olarak Proje Grubumuzda tasarım ve mühendislik olarak gerçekleşmekte, sonrasında fabrika ortamında prototip üretimler yapılmakta ve kontrollerden geçen ürün ve sistemler uygulamalarımızda kendine yer bulabilmektedir. Mimari Çelik dediğimiz zaman tüm elemanlar Yapısal Çelik’den farklı bir boyut kazanıyor. Bu sınıfın içinde özel tasarlanmış ve CNC olarak işlenmiş birleşim elemanlarını, ahşap çelik kompozit yapı elemanlarını, cam alüminyum yüzeylerle birlikte çalışan çelik parçaları ve modüler yapıları sayabiliriz.

Yeni nesil malzemelerinizden örnekler verebilir misiniz?

REN ÇELİK yeni nesil malzemeleri arasında Modüler Yapı elemanları, hızlı montajı yapılabilen demonte çatı elemanları, dekoratif özelliği olan ahşap-çelik kompozit yapı elemanları ve mimari çelik birleşim elemanlarını sayabiliriz

Şirketinizin yurt içi ve yurt dışı pazarlama organizasyonunu nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

2006 yılından bugüne kadar REN ÇELİK olarak yurtdışında pek çok coğrafyada çelik yapı sektöründe hizmetlerimiz oldu, genellikle Türkiye’de üretim yaparak konteynerlarla sevk ettiğimiz malzemelerin yurtdışında kendi ekibimizle montajı şeklinde bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Cezayir, Libya, Irak, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Gabon gibi ülkelerde şimdiye kadar taahhüt işlerimiz oldu, bu alanda genellikle Türkiye bağlantılı bir satış politikası izledik ve bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt içi pazarda ise pek çok kurumsal firma ile çalışmalarımıza devam ediyoruz, pazarlama faaliyetlerimize kendi bünyemizdeki kadromuzla direkt müşteri teması şeklinde devam ederken, çeşitli yurt içi – yurt dışı fuar ve etkinliklere katılım sağlayarak profesyonel ağımızı artırıyoruz.

Önümüzdeki yıl için hedef ve öngörüleriniz ne doğrultuda? Yeni proje/yatırımlarınız olacak mı?

Son zamanlarda yatırımı ertelenen pek çok projenin devreye girmesi ile 2017 yılının çatı ve cephe sistemleri sektöründeki çalışmaları arttıracağı görüşündeyiz. REN ÇELİK olarak rutin yürüyen işlerimizin yanında şu an Ar-ge sürecini yürüttüğümüz özellikle Mimari Çelik alanında bazı projelerimizi hayata geçirmeyi ve yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yılın tüm inşaat sektörü açısından başarılı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

#RenÇelik #Çelik #Çatıvecephesistemleri #BarışKocaeren #Röportaj #YapıSektörü

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: